תנאים כלליים

חוק הגנת הצרכן :
בעסקת מכר מרחוק, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה.
אם ביטל הצרכן את עסקת המכר מרחוק בתוך המועד של 14 יום ועמד בתנאי הביטול, ישלם דמי ביטול של 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
כמו כן, ביטול העסקה אפשרי רק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות.
הודעת ביטול כאמור יש לשלוח בכתב לחברתנו בפקס או במייל ולקבל אישור חוזר.
בגין הודעת ביטול אשר ניתנה שלא בהתאם למועדים הקבועים בחוק ובתקנות יגבו על ידי חברתנו 100% דמי ביטול.
תנאים כללים ואחריות:
חברת ישראם ישראל אחראית אך ורק למידע אשר נמסר על-ידה בכתב. לא תתקבל כל טענה של נוסעים כי לא קראו את התנאים והכללים
המצוינים בדף זה, או טענה של נוסעים כי לא הופנתה תשומת ליבם למידע ולתנאים טרם הרשמתם. חברת ישראם הינה המתווכת והמקשרת בין הנוסעים לבין
חברות מפעילי שירותים וספקי שירותים כגון: בתי מלון, חברות תעופה, מדריכים מקומיים, חברות אוטובוסים ושירותי קרקע נלווים אחרים, ואינה אחראית בכל צורה
שהיא לכל תקלה, שיבוש, עיכוב ונזקים שונים אחרים אשר עלולים להיגרם בשל אי ביצוע ו/או בשל ביצוע חלקי ו/או לקוי, של שרות כלשהו מהשירותים המוצעים על-
ידי ספקי ונותני השירותים השונים או מי מטעמם. חברת ישראם אינה נושאת באחריות לנזקים הנגרמים לנוסע, כגון: מחלות ונזקי גוף, או נזקים למטען )עקיף או
ישיר( שעלול להיגרם לנוסעים במהלך טיסתם ו/או שהייתם בחו"ל עקב תאונה, גניבה,שוד,אלימות, אשפוז, אובדן מטען ומסמכים, הוצאות רפואיות, אובדן כרטיס
טיסה, דרכון וכיו"ב. לנוסעים מומלץ לבטח עצמם ועל חשבונם, בביטוחים אישיים המכסים נזקים ואירועים העלולים להתרחש. חברת ישראם שומרת לעצמה הזכות,
לשנות או לבטל או להחליף כל חבילה ו/או טיסה במקרה בו מספר הנוסעים הנרשמים אינו מספיק ומצדיק את הספקת המוצר ו/או מכל סיבה אחרת ו/או לבטלו ו/או
להחליף כל מוצר או חבילה שנרכשו ע"י הנוסעים במסגרת השירותים והמוצרים המוצעים על ידי חברת ישראם.
מלונות:
הכניסה לחדרי המלון לפי הנהוג במלון. שעת הכניסה והיציאה משתנים ממלון למלון, ללא קשר למועדי הטיסות. רמתם של בתי המלון ודירוגם נקבעים על
ידי משרדי התיירות המקומיים של כל מדינה. חברת ישראם אינה אחראית להפעלתם השוטפת של המלונות, לרבות תקינותם ולרבות תקינות מערכותיהם השונות,
ובכלל זה תחזוקת החדרים בהם. חלקם של השירותים המוצעים על ידי בתי המלון הינם שירותים עונתיים כאלה שאינם פעילים לאורך כל השנה. הנהלת בתי המלון
רשאית בכל עת, על פי הכללים הנהוגים בה, לסגור זמנית מתקנים כאלה ואחרים, או להפסיק מתן שירותים מסוימים ואין החברה נושאת באחריות למצבים אלה.
הפעלת מערכות מיזוג אוויר ותקינותם הינה בשליטת ובאחריות הנהלת בתי המלון. בחלק מהמלונות נדרשים תשלומים עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש
במתקנים שונים כמו: בריכות שחייה וחדרי כושר, מגבות הניתנות בבריכה,מזגן, שמשיות וכו'. בחלק מהמלונות מתקנים מסוימים כמו בריכות השחייה סגורות בעונת
החורף ופתוחות רק בחודשי הקיץ. במקרים של רישומי יתר על ידי בתי המלון, יהיה רשאי הסוכן המקומי או הנהלת בתי המלון המקומיים להעביר את הנוסעים לבתי
מלון חלופיים. אין באפשרותנו להתחייב לאישורן של בקשות מיוחדות כגון חדרים צמודים, קומות מסוימות, מיקום חדרים, נוף לים, מיטה זוגית וכו'. באירוח שהוא על
בסיס "הכול כלול" רשאים בתי המלון לחייב את הנוסעים בתשלום נוסף עבור השימוש במסעדות מסוימות, תוספות עבור משקאות מסוימים, שירותי אינטרנט, מתקני
ספורט מנועי ובכל פריט או שירות אחר על פי שיקול דעת הנהלת בתי המלון. חלק מבתי המלון גובים תשלום נוסף בגין מיטת תינוק. באירופה ישנו מס עירוני
שמשולם ישירות למלון ) 2-10 יורו ללילה לאדם( ואינו חלק מתשלום החבילה. כפר נופש ויחידות נופש: לא כוללים נקיון, סבונים ונייר טואלט,מגבות, מצעים או כל
תוספת אחרת של כפר הנופש. חובה להשאיר פיקדון שיוחזר בסוף השהות. צ'ק אין וצ'ק אאוט )כניסה ועזיבה של החדרים( לפי הנהוג בכפר/ביחידה.
טיסות:
הטיסות המוצעות הן טיסות שכר / צ'רטר והן מותנות באישורו של מנהל התעופה האזרחי ומופעלות על פי תקנות טיסות שכר הנהוגות. שעות הטיסה
והמוביל עשויים להשתנות. יתכנו מצבים בהם יהיו נחיתות ביניים בדרך אל היעד, ללא הודעה מוקדמת. חברות התעופה השונות אוסרות על נערים ונערות מתחת
לגיל 17 לטוס ללא בן לוויה מבוגר. חובה על המזמינה להביא לידיעת ישראם כי היא הרה, לפני ביצוע ההזמנה. ובכל מקרה, נשים בהריון החל משבוע 24 חייבות
להתייצב לכל טיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אישור מטעמו לעלות לטיסה. מדיניות משקלם ותכולתם של כבודה
ותיקי יד בהתאם לכללים הנהוגים בחברות תעופה )לרבות הכללים הנהוגים באיחוד האירופי(. כבודה שמשקלה מעל המותר, תחויב בגין משקל מטען עודף ובתעריף
שיקבע מעת לעת על ידי המוביל. מובהר כי הכבודה הינה באחריות הבלעדית של המוביל. הטיפול בכבודה ומטען שלא הגיעו ו/או נפגעו אינם באחריות ישראם.
כתוצאה מאיחורי הטיסות ו/או הקדמת הטיסות, יתכן ויגרמו לנוסעים הפסדים או הוצאות בגין לינה בבתי המלון/ או ימי השכרת רכב וישראם לא תישא בשום דרך
בהוצאות שיגרמו לנוסעים ובהחזר בגין הלילה והיום שלא נוצלו בשל כך. הטיסות ללא אוכל וללא הושבה. לקוח מחוייב לאשר טיסה כ- 72 שעות לפני טיסתו
חזרה,כפי שמצויין בכרטיס. חברות התעופה דורשות להתייצב בשדה התעופה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה.
רכבים:
הזמנת רכב נעשית לפי קבוצות ובכל קבוצה קיימים מספר דגמים, אין ישראם אחראית לדגם הרכב שיינתן לנוסע . חובה להצטייד ברישיון ישראלי ובינלאומי ובכרטיס אשראי בינלאומי ע"ש הנהג.
כל הרכבים ידניים –אלא אם צויין אחרת. גיל המינימום להשכרת רכב הוא 25 .
העברות וסיורים :
בחבילות אשר קיים שירות העברות משדה התעופה למלון ובחזרה, ההעברות יבוצעו באוטובוס מאסף ולכן ייתכן כי הנסיעות יתארכו בשל פיזור
או איסוף הנוסעים ממספר בתי מלון שונים. סיורי בחירה מבוצעים ונמכרים בחלק מהיעדים על ידי נציגים מקומיים ומטעמם ואין לחברת ישראם כל חלק ו/או אחריות
בכל הקשור לשירותים וסיורים אלה.
דרכון ואשרות כניסה:
באחריותם של הנוסעים לבדוק כי ברשותם דרכון בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ.
באחריותם לוודא כי איות ותקינות
שמות הנוסעים כפי שמופיעים בכרטיסי הטיסה יהיו זהים לשמם כפי שמופיע בדרכונם. הנוסעים אחראים לבדוק מראש כי ברשותם אשרות כניסה, תנאים ומגבלות
במדינות השונות בהם הם מתעתדים לבקר.
תלונות ותחום שיפוט: ישראם עושה כל מאמץ על מנת להבטיח חופשה מהנה, יחד עם זאת, במידה ונתקלתם בבעיה מול נותן השירות שאינה ניתנת לפיתרון
במקום, אנא צרו קשר בטלפון ובמייל. הואיל ומרכז הפעילות של ישראם הוא בתל-אביב, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או תביעה ו/או מחלוקת שיהיו למי
מהצדדים האחד כלפי השני, תהיה לבית המשפט בתל-אביב יפו סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין. מוסכם כי עצם הרשמתם של הנוסעים במשרד נסיעות כלשהו

ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית בבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד הנסיעות.

מדיניות פרטיות 

1.כללי

1.1. "ישראם ישראל " מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט "ישראם ישראל " שהיא מנהלת ומפעילה ובמועדון הלקוחות.
1.2. להלן נסקור את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ובמועדון הלקוחות , לרבות האופן שבו "ישראם ישראל " משתמשת במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים במועדון הלקוחות או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

2.רישום לשירותים ומועדון לקוחות

2.1. חלק מהשירותים באתר "ישראם ישראל " עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי יצירת קשר עם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי כרטיס אשראי שברשותו. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום.
2.2. הואיל ו"ישראם ישראל " תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשם המשתמש, באחדים מהשירותים יתבקשו המשתמשים להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

3.מאגר המידע

3.1. הנתונים שנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתרים ומועדון הלקוחות, יישמרו במאגר המידע של "ישראם ישראל ". מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור את המידע, אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים הללו.

4.השימוש במידע

4.1. בעת השימוש באתר, יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת ועוד. "ישראם ישראל " ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי "ישראם ישראל ", ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
4.1.1. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את "ישראם ישראל " לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
4.1.2. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר
4.1.3. "ישראם ישראל " רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, "ישראם ישראל " לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
4.1.4. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך)
4.1.5. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי "ישראם ישראל ".

5.מסירת מידע לצד שלישי

5.1. "ישראם ישראל " לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
5.1.1. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי "ישראם ישראל ", את הוראות הסכם ההצטרפות למועדון או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה "ישראם ישראל " רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
5.1.2. אם יתקבל בידי "ישראם ישראל " צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה רשת מוסמכת, כגון הרשות לניירות ערך;
5.1.3. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין "ישראם ישראל ";
5.1.4. בכל מקרה ש"ישראם ישראל " יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
5.1.5. אם "ישראם ישראל " יארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6.אבטחת מידע

6.1. "ישראם ישראל " מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי "ישראם ישראל ", אין בהם בטחון מוחלט. לכן, "ישראם ישראל " לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

7.שינויים במדיניות הפרטיות

7.1. "ישראם ישראל " רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.